4. Sharing and Generosity – nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin – ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ

Cree Literacy Network

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

Sharing

nikiskisin kâ-kî-awâsisiwiyâhk nikî-nitomikawinân niya mîna nistês ta-nitawi-nikwatisoyâhk. pêyak awa niwâhkômâkaninân ê-kî-nipahât môswa êkwa wâhyaw nohcimihk sakâhk ê-kî-nakatât ê-kî-pê-nâtât owâhkômâkana ta-nikwatisoyit, êkosi mâna kayâs omâcîwak ê-kî-itôtahkik. tahto-wîtisânîhtowinihk nitomêw kanakê pêyak nâpêsis ta-nitawi-nikwatisoyit. nistês kî-wîsâmâw niwîtisânîhtowininâhk ohci êkwa nîsta nikî-wîsâmikawin ta-nâtamawak môso-wiyâs pêyak nohkom kâ-pêyakowîkit. wîpac ê-kîkisêpâk nikî-sipwêhtânân, niyanân nâpêsisak mîna nâpêwak. kinwêsk nohcimihk sakâhk nikî-pimohtânân. nikî-môcikihtânân, ê-âh-âcimocik nâpêwak mîna ê-nâh-nanôyacihikoyâhkik. piyisk nitakohtânân minahowinihk. nâpêwak kî-mâh-manisâwâtêwak anihi môswa êkwa nikî-âh-asowatânân môso-wiyâs nimaskimotininâhk. kâwi nikî-kîwânân. ispîhk kâ-takohtêyâhk nikapêsîwininâhk nikî-wîhkohkênân. ana nohkom kâ-kî-pêtamawak wiyâs nikî-kîsisamâk môso-wiyâs, ê-kî-nawacîstamawit. wahwâ! kwayask nikî-wîhkistên êwako môso-wiyâs! kwayask mîna nikî-môcikihtân êkospîhk kâkî-nitawi-nikwatisoyâhk.

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ  ᓂᑮ ᓂᑐᒥᑲᐃᐧᓈᐣ  ᓂᔭ  ᒦᓇ  ᓂᐢᑌᐢ  ᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔮᐦᐠ᙮  ᐯᔭᐠ  ᐊᐊᐧ  ᓂᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ  ᐁ ᑮ ᓂᐸᐦᐋᐟ  ᒨᓴᐧ  ᐁᑲᐧ  ᐋᐧᐦᔭᐤ  ᓄᐦᒋᒥᕁ  ᓴᑳᕁ  ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ  ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ  ᐅᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓇ  ᑕ ᓂᑲᐧᑎᓱᔨᐟ,  ᐁᑯᓯ  ᒫᓇ  ᑲᔮᐢ  ᐅᒫᒌᐊᐧᐠ  ᐁ ᑮ ᐃᑑᑕᐦᑭᐠ᙮  ᑕᐦᑐ ᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᕁ  ᓂᑐᒣᐤ  ᑲᓇᑫ  ᐯᔭᐠ  ᓈᐯᓯᐢ  ᑕ ᓂᑕᐃᐧ…

View original post 625 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s